Info avond

In september worden alle ouders uitgenodigd op een algemene informatieavond. De klastitularis licht dan zijn/haar werking toe en geeft praktische informatie.

De eerste week van september zijn de ouders van de kleuters welkom voor een informatieavond in de klas.

De tweede week van september nodigen de leerkrachten van het lager de ouders uit voor een informatieavond.

U ontvangt hiervoor een uitnodiging begin september.