Rekening

De bestelbon wordt maandelijks, in het begin van de maand aangeboden.
Hierop kunt u aanduiden welke artikels u wenst voor uw kind.
Gelieve deze bestelbon telkens zo snel mogelijk terug mee te geven aan uw kind, ook als u geen enkel artikel wenst te nemen.

De factuur wordt telkens in het begin  van de volgende maand meegegeven via de boekentas.
U kunt ook een domiciliëring nemen via uw bank.  Meer informatie kan u bekomen via het secretariaat.


Alle mogelijke onkosten vindt u terug op de bijdrageregeling (zowel voor kleuters en lagere school).