Ga naar hoofdinhoud
De minnestraal

Vrije Basisschool De Minnestraal

De minnestraal

"De Minnestraal" is een katholieke basisschool die behoort tot het "gesubsidieerd vrij onderwijs".

In onze school kunnen jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar tot het zesde leerjaar onderwijs volgen en groeien volgens de principes van ons Pedagogische Project.

De directeur, mevrouw Nadia Robberechts, coördineert en organiseert het dagelijkse leven in de school.

Wie in onze school inschrijft verklaart zich akkoord met de pedagogische en ethische visie die onze school vooropstelt en die terug te vinden is in ons Pedagogisch schoolproject. Interne afspraken en vastgelegde reglementeringen zijn terug te vinden in onze infobrochure en in het schoolreglement. Onder de rubriek 'Praktisch' vindt u hiervan een samenvatting. Ouders kunnen informatiedocumenten en brochures (bv. de handige Snelwegwijzer) downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie van "De Minnestraal".

Virtuele rondleiding doorheen de school

Welkom op onze schoolsite!

Hier kunnen jullie alle informatie vinden en up to date blijven met wat we hier op school allemaal doen. Dit vinden jullie onder het blok schoolleven.

Naar boven