Ga naar hoofdinhoud

Opvang

De voorschoolse bewaking wordt op onze school verzorgd door juf Linda en juf Ingrid.
De naschoolse bewaking wordt op onze school verzorgd door juf Anja en juf Tanja.

Elke schooldag is er voorbewaking van 06.30 tot 08.00 uur.

De nabewaking start vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.

Er wordt een bijdrage van 1,00 € per begonnen halfuur gevraagd.


Woensdagnamiddag opvang
(door juf Anja en juf Tanja)

Ons programma voor de korte opvang:
Van 12 tot 13 uur en het blijft gratis.

Ons programma voor de lange opvang:
Blok 1 van 12 uur tot 15 uur voor een forfait van 5,- euro: broodlunch zoals op de andere schooldagen, drankkaart of eigen drank.
Blok 2: vanaf 15 uur 1 euro per begonnen half uur.
Einde: voorlopig 17.30 uur (uitbreiding tot 18 uur mogelijk afhankelijk van het aantal inschrijvingen). Fiscaal attest voorzien.

Aanmelden kan via: info@minnestraal.be met vermelding van de naam van het (de) kind(eren) het einduur en de frequentie. Bijvoorbeeld: 1 woensdag om de veertiendagen tot 17 uur, bijna elke woensdag, zeer wisselvallig, enz. Zo kunnen we toch al een inschatting maken om voldoende personeel te voorzien.

Telkens in januari van een nieuw kalenderjaar verwerkt onze centrale boekhouding de fiscale attesten kinderopvang van het vorige kalenderjaar.
Indien uw kind ondertussen de school heeft verlaten, volstaat een eenvoudig seintje aan het secretariaat om een attest te bekomen.